Ylva Björnberg

Medverkande:
Ylva Björnberg, strateg och trendanalytiker inom besöksnäring och mötesindustri