Kostnadsfritt morgonseminarium med Carin Götblad – anmälan krävs

En förändrad omvärld kräver ett förändrat arbetssätt. Carin Götblad ger i sin föreläsning
”Utsatt Ledarskap” konkreta verktyg för att driva utveckling i framförallt stora och
medelstora organisationer. Carins metod där ledarskap och medarbetarskap krokar i
varandra skapar engagemang och ökat ansvarstagande i linjen och ger konkreta resultat i
verksamheten. Carin delar frikostigt med sig av egna erfarenheter och exempel från
sin långa chefskarriär på olika nivåer och olika organisationer och myndigheter.

Carin har erhållit en mängd utmärkelser, bl a Årets chef, Årets ledare, Årets Hetero, Årets
yrkeskvinna, Årets Eldsjäl för att nämna några.

Presenteras av Athenas Talarbyrå: https://www.athenas.se/foerelaesare/carin-gotblad/