Frukostseminarium med Swedma – anmälan krävs

Medverkar i samtalet gör även Annette Tannerfeldt, CEO på SWEDMA, Swedish Data & Marketing Association, organisationen för dig som arbetar med datadriven kommunikation och marknadsföring.
Allt börjar med data, men den som förstår människan bäst, når längst.